Om bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Navn Adresse
Formand: Anders Fransen Bavnager 126
Kasserer: Lena Rasmussen Bavnager 134,
tlf.:  61 77 42 11
Best. medlem: Bo Johanneson Bavnager 98
Best. medlem: Nels Asmussen Bavnager 130
Best. medlem: Poul Revsbech Bavnager 178
Best. suppleant: Søren Brønnum Bavnager 86
Best. suppleant: Britta Schmidt Bavnager 102
Revisor: Inge Techt Bavnager 118
Revisorsuppleant: Mette Frandsen Bavnager 126
Webmastere: Thomas Christensen
og Karen Gøtzsche
Bavnager 160 og Bavnager 156

bavnager-fra-luften_5-2Grundejerforeningens bestyrelse sørger for, at der foretages snerydning, pasning af de grønne arealer, vedligeholdelse af legeplads, opdatering af hjemmeside, afholdelse af generalforsamling m.m. og hvis der ellers er spørgsmål, som vi skal tage os af på foreningens vegne