Her kan du skrive en tekst på det du ikke kan finde. 

 
 Link til bolius.dk


Her kan man søge en masse oplysninger om økonomi, gode ideer til haven, vedligeholdelse af  hus, bekæmpese af skadedyr, kort sagt alt hvad man skal vide når man har et hus.
Brug linket nedenfor  eller se under link.

http://www.bolius.dk/

Bavnager er kommet på Google maps, brug dette link

http://goo.gl/maps/mp5f

  Grundejerforeningen Duedyssegaard


           Vi består af 19 parcelhuse, 10 dobbelthuse
og 20 andelsboliger. 
Udstykningen ligger i Ølsted, som hører under
Halsnæs kommune.

Byen ligger mellem Frederiksværk og Hillerød.
Ølsted har 2 dagligvarebutikker &
  2 børneinstitutioner med vuggestue og børnehave samt

     skole fra 0 - 6 klasse, fritidsklub/ungdomsklub
og en idrætsforening.


 

Nyheder vil stå her på siden


Ris/ ros indlæg og forslag er meget velkommen,

sendes pr. E- mail til webmaster.

Referat bestyrelsesmøde GF Duedyssegård Mandag d. 8. september 2014

Fravær: Tommy
Referent: Karen

Dagsorden

1.    Godkendelses af referat

Udelades, da det er godkendt ved tidligere lejlighed.

2.    Henvendelse til forening

Henvendelse fra nr. 102 vedr. hul i vejen. Anders undersøger sagen og tjekker status med nr. 102
 
Henvendelse fra nr. 84, der har forespurgt om de må opsætte en havepavillon, dette er i orden med Bestyrelsen.
 
Henvendelse vedr. bortskaffelse af gammel bænk ved legeplads, samt manglende referater på hjemmeside. Bænken er fjernet. Alle referater er lagt op, men der har ikke har været et bestyrelsesmøde siden februar og derfor heller ikke nye referater.
 
Henvendelse vedr. manglende kvalitet af asfaltarbejde i forbindelse med det nye byggeri ved Rytterhusene. Bestyrelsen holder nøje øje med byggeriets fremdrift og hvorvidt der sker de nødvendige udbedringer af asfalt og fortov. Anders henvender sig til vores kontaktperson for byggeriet i kommunens tekniske forvaltning vedr. følgende: 1) Er Bygherre gjort opmærksom på at udbedringer forventes på Bygherres regning? 2) Hvornår skal afleveringsforretning foregå? 3) Hvordan forventer kommunen at vedligehold af fortovene skal foregå fremadrettet? (der er efterhånden meget ukrudt på de nye fortove ud for Rytterhusene/Netto).
 
Der er fortsat diverse problemer med parkering i området:

 
  • En varevogn holder langtidsparkeret ved indkørslen til Bavnager oppe ved plejehjemmet, hvor den forstyrrer trafikkens afvikling. Lena henvender sig til Andelsboligforeningen i området og påpeger problemet.
  • Der er stadig problemer med parkering af en bil udfor ældreboligerne ved vejen ned til vores del af Bavnager selvom bilist tidligere er gjort opmærksom på dette.
  • Problemer med parkering på sivestier er forsat stort, især i området omkring nr. 146 – 156. Karen tager det op med relevante beboere.

3.    Økonomi

Lena gennemgik økonomien, vi overholder det godkendte budget. Pt. udestår et par enkelte kontingent betalinger. Hensættelsen til veje vil blive overført i indeværende regnskabsår. Vi afventer stadig en faktura fra Henka vedr. bænk til legepladsen, samt serviceaftalen.
 
4.    Vej og park / legeplads udvalg

Vej og Park: Drøftet under pkt. om henvendelser til Bestyrelsen.
 
Legeplads: Birgit har rykket Henka adskillige gange vedr. ordrebekræftelse og levering af bænk til legepladsen. Det lader til at Henka nu vil gå videre i sagen. Bestyrelsen vil bede Henka om en nedsættelse af prisen på bænk pga. de mange forsinkelser.
 
Boldbanen: Begge fodboldmål er i stykker (hærværk?). Der bliver ikke foretaget udbedringer i indeværende år. Til foråret vil rørene blive udskiftet til den nye sæson. Målene bliver taget ned i oktober af Nels og opbevares af Lena.

    
5.    Evt.

Vi takker alle dem, som deltog i arbejdsdagen d. 29. juni. Det var et godt stykke arbejde, der blev lavet og et pænt fremmøde.
 
Husk jævnlige besøg på hjemmesiden for nyheder fra foreningen.

 
Klik på billedet, så kan man se alle billeder fra arbejds søndagen

Klik  på linket nedenfor, for at se hvem der sidder i bestyrelsen, for at kontakte bestyrelsen og webmaster.

24-10-2014
-

Viser: 2 uger frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle

Forsiden opda. d.21-09-2014

       Referater opda. d.21-09-2014
           Billeder opda. d.06-07-2014
      

                        


 
Grundejerforeningen Duedyssegaard. Tlf: 40 10 27 44