Her kan du skrive en tekst på det du ikke kan finde. 

 
 Link til bolius.dk


Her kan man søge en masse oplysninger om økonomi, gode ideer til haven, vedligeholdelse af  hus, bekæmpese af skadedyr, kort sagt alt hvad man skal vide når man har et hus.
Brug linket nedenfor  eller se under link.

http://www.bolius.dk/

Bavnager er kommet på Google maps, brug dette link

http://goo.gl/maps/mp5f

  Grundejerforeningen  Duedyssegaard


           Vi består af 19 parcelhuse, 10 dobbelthuse
og 20 andelsboliger. 
Udstykningen ligger i Ølsted, som hører under
Halsnæs kommune.

Byen ligger mellem Frederiksværk og Hillerød.
Ølsted har 2 dagligvarebutikker &
  2 børneinstitutioner med vuggestue og børnehave samt

     skole fra 0 - 6 klasse, fritidsklub/ungdomsklub
og en idrætsforening.


 

Nyheder vil stå her på siden


Ris/ ros indlæg og forslag er meget velkommen,

sendes pr. E- mail til webmaster.

                                    

Bestyrelsen – Grundejerforeningen Duedyssegård

Information fra bestyrelsen

 
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                   12. februar 2015
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING.
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Duedyssegård
mandag den 2. marts 2015 kl. 19.30Sundhedsafsnittet Ølsted skole
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent, og dernæst valg af referent og stemmetællere.
  Bemærk vedr. afstemninger: Ingen kan afgive stemme på grundlag af fuldmagt fra mere end én ejendom. Hent evt. blanket til fuldmagt på hjemmesiden www.duedyssegaard.dk.
   
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
   
 3. Forelæggelse af regnskab fra det forgangne år
   
 4. Indkomne forslag

  Der er ingen indkomne forslag.
   
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  På valg er:
  Formand Nels Asmussen, modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Anders Frandsen, modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Karen Gøtzsche, modtager genvalg
Suppleant Tommy Foldberg, modtager ikke genvalg
Suppleant
 1. Valg af revisor Prema Duus (nr. 168), modtager genvalg.  
  På valg som revisorsuppleant er Hans Larsen (nr. 162). Modtager genvalg.
   
 2. Eventuelt (Der kan ikke foretages vedtagelser under dette punkt)
OBS!  Vi har i år valgt selv at stå for traktementet, hvor vi vil servere kaffe og kage. 
 
Mvh.
Bestyrelsen


 

Klik  på linket nedenfor, for at se hvem der sidder i bestyrelsen, for at kontakte bestyrelsen og webmaster.

02-03-2015
Generalforsamling i
grundejerforeningen
Duedyssegard
på Ølsted skole i
sundhedsafsnittet

Kl. 19.30

Viser: 2 uger frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Her kan du udskrive fuldmagt til general-forsamlingen.
 
               /Fuldmagt-til-generalforsamling-2015

 

Forsiden opda. d.25-02-2015

             Infobreve opda. d.25-02-2015
                Billeder opda. d.06-07-2014
      

                        


 
Grundejerforeningen Duedyssegaard. Tlf: 40 10 27 44