Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Duedyssegård

Vi er en grundejerforening, som består af 19 parcelhuse, 10 dobbelthuse og 20 andelsboliger. Grundejerforeningen ligger på Bavnager i Ølsted, som hører under Halsnæs kommune.

På denne hjemmeside kan du få mere information om grundejerforeningen.

Nyheder:

OBS: På grund af forsamlingsforbudet, udskydes generalforsamlingen indtil det er muligt at mødes 50 personer indendørs. 

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Duedyssegård
Onsdag den 28. april 2021 kl. 19.30 i Sundhedsafsnittet, Ølsted skole. UDSKYDES!