Kontakt bestyrelsen

Send en e-mail til: bestyrelse@duedyssegaard.dk

Husk at skrive:

  • Dit navn og evt. adresse
  • Telefonnr. hvor du kan kontaktes
  • Hvad drejer sagen sig om (generel beskrivelse)

Husk at Bestyrelsen kun kan tage sig af generelle sager på foreningens vegne, f.eks problemer med snerydning, vejvedligeholdelse, osv. 

Forspørgsler vedr. andelsboligforeningen “A/B Dyssen” (køb/salg m.m.) henvises til bestyrelsen for andelsboligforeningen.