Bavnagers historie

Bavnagers historie (nr. 78 – 194)

Det hele startede med stiftelsen i marts 2003 af Holdingselskabet Stolelyng Invest ved Peter Gram-Nielsen med advokat Ulf Svejgaard Poulsen som partner. I oktober 2003 købte selskabet jordstykket ”Duedyssegård” i Ølsted og stiftede aktieselskabet ”Duedyssegård A/S”.

Den 17. maj 2004 blev lokalplan 07.27 for Duedyssegård i Ølsted vedtaget, samtidig med, at ejendomsmægler Place2Live var i fuld gang med at markedsføre hele projektet med store annoncer, salgsskilte ved vejene og prøvehus i Helsinge.

a83ebe39-d072-4310-88c8-7610aca9f4b5scan0002(20)(28)Custom(29)

Der blev solgt en del i foråret 2004, selv om det eneste, folk kunne se, var nogle tegninger og en bar mark. Det gik meget langsomt med at komme i gang med byggeriet, men i august 2004 kom der omsider gang i gravearbejdet, og 1. marts 2005 kunne de første andelshuse tages i brug.

Hovedentreprenør var Brian Ventrup, Jægerspris, og arkitekt Svend Lindbæk styrede hele projektet, i en periode med hjælp fra den tidligere købmand Ernst Klitgaard. Brian Ventrup opførte 20 andelsboliger, 20 dobbelthuse og 5 parcelhuse. De øvrige 14 parcelhuse er bygget af firmaet OC Huset. I løbet af efteråret 2004 var markedsføringen af husene overgået til Lokalbolig.

c46090d8-97e1-4679-b230-e383da71e390scan0009(20)(28)Custom(29)Hele byggeriet blev færdigt i efteråret 2006, inklusive vejanlæg og fællesarealer, og de sidste familier flyttede ind ved årsskiftet 2006/07. Grundejerforeningen Duedyssegaard blev stiftet d. 30. august 2006 med Jan Beining som formand og Lena Rasmussen som kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer var Frank Bangsholt og Sarah Petersen med Bent Petersson og Birgit Christensen som suppleanter. Revisor blev Mette Rasmussen med Bent E. Christensen som suppleant. Den 15. oktober 2006 overtog grundejerforeningen skødet på det samlede fællesareal, bestående af alle vejarealer og grønne områder. Fællesarealets samlede areal er i alt 11.308 m.